Ostern 2009

IMG_1026.JPG
Zürich
Limmat, St. Peter-Kirche
14.04.2009
IMG_1028.JPG
Zürich
Limmat, Lindenhof
14.04.2009
IMG_1029.JPG
Zürich
Limmatquai
14.04.2009
IMG_1030.JPG
Zürich
Marktgasse
14.04.2009
IMG_1031.JPG
Zürich
Grossmünster, Altar
14.04.2009
IMG_1032.JPG
Zürich
Grossmünster, Orgel
14.04.2009
IMG_1033.JPG
Zürich
Aussicht vom Grossmünster, Giebelturm
14.04.2009
IMG_1034.JPG
Zürich
Aussicht vom Grossmünster, Limmat mit Quaibrücke und See
14.04.2009
IMG_1035.JPG
Zürich
Aussicht vom Grossmünster, Fraumünster
14.04.2009
IMG_1036.JPG
Zürich
Aussicht vom Grossmünster, St. Peter-Kirche, Rathausbrücke, Rathaus
14.04.2009
IMG_1037.JPG
Zürich
Aussicht vom Grossmünster, Rathaus
14.04.2009
IMG_1038.JPG
Zürich
Aussicht vom Grossmünster, Niederdorf mit Prediger Kirche
14.04.2009
IMG_1039.JPG
Zürich
Denkmal Karl der Grosse
14.04.2009
IMG_1040.JPG
Zürich
Grossmünster
14.04.2009
IMG_1041.JPG
Zürich
Limmat mit Fraumünster, St. Peter und Rathausbrücke
14.04.2009
IMG_1042.JPG
Zürich
Grossmünster
14.04.2009
IMG_1043.JPG
Zürich
Wasservogel
14.04.2009
IMG_1045.JPG
Zürich
Am Schanzengraben
14.04.2009
IMG_1047.JPG
Zürich
Augustinergasse
14.04.2009
IMG_1048.JPG
Zürich
Rathaus und Grossmünster
14.04.2009
IMG_1049.JPG
Zürich
Limmatquai
14.04.2009
IMG_1050.JPG
Zürich
Rennweg
14.04.2009
IMG_1051.JPG
Zürich
Limmat, Rudolf-Brun-Brücke
14.04.2009
IMG_1052.JPG
Zürich
Münsterhof
14.04.2009
IMG_1054.JPG
Zürich
Grossmünster
14.04.2009
IMG_1055.JPG
Zürich
Grossmünster
14.04.2009
IMG_1056.JPG
Zürich
Rathaus, Limmatquai
14.04.2009
IMG_1058.JPG
Zürich
Fraumünster
15.04.2009
IMG_1059.JPG
Zürich
St. Peter, Wuhre
15.04.2009